Toysdaily 玩具日報

 找回密碼
 註冊
查看: 44031|回復: 71

[活動展覽] 香港玩具節2015 現場實況(#27#48 海量加圖!)

[複製鏈接] |關注本帖
發表於 17-7-2015 13:16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
好多人好多人好多人⋯⋯
一路行一路UPLOAD比大家睇!
ENJOY!
鳴謝玩具老師同VINCE戰地攝影!
11703390_10155927284710096_809318368674953371_n.jpg
21300_10155927284865096_6292282795666539925_n.jpg
11262139_10155927285005096_6929840265212619992_n.jpg
10425052_10155927285150096_6731124361738772162_n.jpg
11754258_10155927285590096_3560804785452483933_n.jpg
10520749_10155927285715096_4370009312453330846_n.jpg
11755272_10155927285815096_9021826858088657411_n.jpg
11542069_10155927285970096_5800494675480205415_n.jpg
11742712_10155927286065096_5597910304961317041_n.jpg
10696288_10155927286135096_7887140789943786550_n.jpg
11188201_10155927488655096_4003793660967623448_n.jpg
10983161_10155927488910096_3770315653209996167_n.jpg
11760259_10155927489335096_9151199130194597807_n.jpg
11063494_10155927489575096_3830253402419853830_n.jpg
1925250_10155927489745096_8667511080279431032_n.jpg
11225172_10155927490445096_6024401134389856875_n.jpg
1510724_10155927490605096_3052572929723941246_n.jpg
11162077_10155927490835096_7092632575234751753_n.jpg
 樓主| 發表於 18-7-2015 11:39:50 | 顯示全部樓層
海量加圖!
toysdaily_toyfest2015-6.jpg
toysdaily_toyfest2015-5.jpg
toysdaily_toyfest2015-1.jpg
toysdaily_toyfest2015-2.jpg
toysdaily_toyfest2015-3.jpg
toysdaily_toyfest2015-4.jpg
toysdaily_toyfest2015-7.jpg
toysdaily_toyfest2015-8.jpg
toysdaily_toyfest2015-9.jpg
toysdaily_toyfest2015-10.jpg
toysdaily_toyfest2015-11.jpg
toysdaily_toyfest2015-12.jpg
toysdaily_toyfest2015-13.jpg
toysdaily_toyfest2015-14.jpg
toysdaily_toyfest2015-15.jpg
toysdaily_toyfest2015-16.jpg
toysdaily_toyfest2015-17.jpg
toysdaily_toyfest2015-18.jpg
toysdaily_toyfest2015-19.jpg
toysdaily_toyfest2015-20.jpg
toysdaily_toyfest2015-21.jpg
toysdaily_toyfest2015-22.jpg
toysdaily_toyfest2015-23.jpg
toysdaily_toyfest2015-24.jpg
toysdaily_toyfest2015-25.jpg
toysdaily_toyfest2015-26.jpg
toysdaily_toyfest2015-27.jpg
toysdaily_toyfest2015-28.jpg
toysdaily_toyfest2015-29.jpg
toysdaily_toyfest2015-30.jpg
toysdaily_toyfest2015-31.jpg
toysdaily_toyfest2015-32.jpg
toysdaily_toyfest2015-33.jpg
toysdaily_toyfest2015-34.jpg
toysdaily_toyfest2015-35.jpg
toysdaily_toyfest2015-36.jpg
toysdaily_toyfest2015-37.jpg
toysdaily_toyfest2015-38.jpg
toysdaily_toyfest2015-39.jpg
toysdaily_toyfest2015-40.jpg
toysdaily_toyfest2015-41.jpg
toysdaily_toyfest2015-42.jpg
toysdaily_toyfest2015-43.jpg
toysdaily_toyfest2015-44.jpg
toysdaily_toyfest2015-45.jpg
toysdaily_toyfest2015-46.jpg
toysdaily_toyfest2015-47.jpg
toysdaily_toyfest2015-48.jpg
toysdaily_toyfest2015-49.jpg
toysdaily_toyfest2015-50.jpg
toysdaily_toyfest2015-51.jpg
toysdaily_toyfest2015-52.jpg
toysdaily_toyfest2015-53.jpg
toysdaily_toyfest2015-54.jpg
toysdaily_toyfest2015-55.jpg
toysdaily_toyfest2015-56.jpg
toysdaily_toyfest2015-57.jpg
toysdaily_toyfest2015-58.jpg
toysdaily_toyfest2015-59.jpg
toysdaily_toyfest2015-60.jpg
toysdaily_toyfest2015-61.jpg
toysdaily_toyfest2015-62.jpg
toysdaily_toyfest2015-63.jpg
toysdaily_toyfest2015-64.jpg
toysdaily_toyfest2015-65.jpg
toysdaily_toyfest2015-66.jpg
toysdaily_toyfest2015-67.jpg
toysdaily_toyfest2015-68.jpg
toysdaily_toyfest2015-69.jpg
toysdaily_toyfest2015-70.jpg
toysdaily_toyfest2015-71.jpg
toysdaily_toyfest2015-72.jpg
toysdaily_toyfest2015-73.jpg
toysdaily_toyfest2015-74.jpg
toysdaily_toyfest2015-75.jpg
toysdaily_toyfest2015-76.jpg
toysdaily_toyfest2015-77.jpg
toysdaily_toyfest2015-78.jpg
toysdaily_toyfest2015-79.jpg
toysdaily_toyfest2015-80.jpg
toysdaily_toyfest2015-81.jpg
toysdaily_toyfest2015-82.jpg
toysdaily_toyfest2015-83.jpg
toysdaily_toyfest2015-84.jpg
toysdaily_toyfest2015-85.jpg
toysdaily_toyfest2015-86.jpg
toysdaily_toyfest2015-87.jpg
toysdaily_toyfest2015-88.jpg
toysdaily_toyfest2015-89.jpg
toysdaily_toyfest2015-90.jpg
toysdaily_toyfest2015-91.jpg
toysdaily_toyfest2015-92.jpg
toysdaily_toyfest2015-93.jpg
toysdaily_toyfest2015-94.jpg
toysdaily_toyfest2015-95.jpg
toysdaily_toyfest2015-96.jpg
toysdaily_toyfest2015-97.jpg
toysdaily_toyfest2015-98.jpg
toysdaily_toyfest2015-99.jpg
toysdaily_toyfest2015-100.jpg
toysdaily_toyfest2015-101.jpg
toysdaily_toyfest2015-102.jpg
toysdaily_toyfest2015-103.jpg
toysdaily_toyfest2015-104.jpg
toysdaily_toyfest2015-105.jpg
toysdaily_toyfest2015-106.jpg
toysdaily_toyfest2015-107.jpg
toysdaily_toyfest2015-108.jpg
toysdaily_toyfest2015-109.jpg
toysdaily_toyfest2015-110.jpg
toysdaily_toyfest2015-111.jpg
toysdaily_toyfest2015-112.jpg
toysdaily_toyfest2015-113.jpg
toysdaily_toyfest2015-114.jpg
toysdaily_toyfest2015-115.jpg
toysdaily_toyfest2015-116.jpg
toysdaily_toyfest2015-117.jpg
toysdaily_toyfest2015-118.jpg
toysdaily_toyfest2015-119.jpg
toysdaily_toyfest2015-120.jpg
toysdaily_toyfest2015-121.jpg
toysdaily_toyfest2015-122.jpg
toysdaily_toyfest2015-123.jpg
toysdaily_toyfest2015-124.jpg
toysdaily_toyfest2015-125.jpg
toysdaily_toyfest2015-126.jpg
toysdaily_toyfest2015-127.jpg
toysdaily_toyfest2015-128.jpg
toysdaily_toyfest2015-129.jpg
toysdaily_toyfest2015-130.jpg
toysdaily_toyfest2015-131.jpg
toysdaily_toyfest2015-132.jpg
toysdaily_toyfest2015-133.jpg
toysdaily_toyfest2015-134.jpg
toysdaily_toyfest2015-135.jpg
toysdaily_toyfest2015-136.jpg
toysdaily_toyfest2015-137.jpg
toysdaily_toyfest2015-138.jpg
toysdaily_toyfest2015-139.jpg
toysdaily_toyfest2015-140.jpg
toysdaily_toyfest2015-141.jpg
toysdaily_toyfest2015-142.jpg
toysdaily_toyfest2015-143.jpg
toysdaily_toyfest2015-144.jpg
toysdaily_toyfest2015-145.jpg
toysdaily_toyfest2015-146.jpg
toysdaily_toyfest2015-147.jpg
toysdaily_toyfest2015-148.jpg
toysdaily_toyfest2015-149.jpg
toysdaily_toyfest2015-150.jpg
toysdaily_toyfest2015-151.jpg
toysdaily_toyfest2015-152.jpg
toysdaily_toyfest2015-153.jpg
toysdaily_toyfest2015-154.jpg
toysdaily_toyfest2015-155.jpg
toysdaily_toyfest2015-156.jpg
toysdaily_toyfest2015-157.jpg
toysdaily_toyfest2015-158.jpg
toysdaily_toyfest2015-159.jpg
toysdaily_toyfest2015-160.jpg
發表於 18-7-2015 01:22:30 | 顯示全部樓層
小弟今天11:30去到,指示不清,去買票,走很遠,中午要在戶外排隊,排了1小時,太陽一直曬,冇帶遮D人很慘,尤其D小朋友....差不多要圍住成個展覽中心外圍走一圈先入到場,大會安排極差,如果負責大會安排的人排一次隊,我相信都會話辛苦。
發表於 20-7-2015 22:04:35 | 顯示全部樓層
一連三日的香港玩具節2015終於在熱鬧氣氛中結束了。今年配合了多個大型的參展商,能夠做到使一家大細
能一齊玩、一齊睇玩具,這絶對是玩具展成功的因素。
人流方面,於玩具展舉行期間,TOMlCA舉行了大型的車展、加入T CIub又可選購限量車版,這使場內的長龍在
這三日內都綿綿不絶。參展商又展出了很多未出的商品,如工匠堂、精品的展品,這大大增加了玩具展的吸引力。
內容方面,大會舉辨了很多多元化的活動,如懷舊玩具講座、一元拍賣及家賓表演,場了又有場景展版給人拍照,
參展商又有很多遊戲給一家大細玩,又有很多限定商品給人購買,因此內容絶對豐富。
感謝版主Vince提供場外多個展櫃的展品,更為大家講舊玩具,這絶對值得支持的。
發表於 18-7-2015 15:00:51 | 顯示全部樓層
昨天也有去, 睇到..望到..既影像, 也比不上樓主相內的豐富, 很用心影.
發表於 17-7-2015 13:51:24 | 顯示全部樓層
唔該晒師兄速報太空西遊記幾吸引
發表於 17-7-2015 14:47:24 | 顯示全部樓層
Dick兄 可否影多兩張...太空西遊記個3位主角 ? 同埋請問是現場發售? 或預訂 ? ........

Thanks !  
 樓主| 發表於 17-7-2015 13:17:10 | 顯示全部樓層
#2
 樓主| 發表於 17-7-2015 13:17:19 | 顯示全部樓層
#3
發表於 17-7-2015 13:43:47 | 顯示全部樓層
唔該師兄,足球小將仲有冇得買?thx
發表於 17-7-2015 14:01:35 | 顯示全部樓層
Thank you for your sharing
發表於 17-7-2015 14:05:34 | 顯示全部樓層
多謝分享,師兄有heart
發表於 17-7-2015 14:22:07 | 顯示全部樓層
Thanks Ching, pls keep update~ enjoy
發表於 17-7-2015 14:42:52 | 顯示全部樓層
今早排45分鐘先入到場
發表於 17-7-2015 14:52:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享。

估晤到 咁多人
發表於 17-7-2015 14:57:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 schiwong 於 17-7-2015 02:58 PM 編輯

多謝分嚮會場圖片。
發表於 17-7-2015 15:09:35 | 顯示全部樓層
多謝CHING SHARE~!!!!!!!!!
發表於 17-7-2015 16:31:46 來自手機 | 顯示全部樓層
有冇師兄係會場可以幫手買野呀
發表於 17-7-2015 18:12:26 | 顯示全部樓層
香港貢細,又無乜特色地方+放暑假又有展覽,一定多人。
諗起下個星期動漫節就。。。。。。。。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|Toysdaily 玩具日報

GMT+8, 15-4-2021 01:15 AM , Processed in 0.040369 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

討論區聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Toysdaily玩具日報討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表 留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不完全信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。Toysdaily玩具日報討論 區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一 切法律權利。

快速回復 返回頂部 返回列表